Yazar Arşivi: Hayrettin İVGİN

(1948 - ) Yazar, araştırmacı. Vezirköprü'de doğdu. İlk ve ortaokulu Vezirköprü'de okudu. Kuleli Askerî Lisesini 1961'de bitirdi. Kara Harp Okulu son sınıfından 1963 yılında ayrıldı. Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümünden 1966'da mezun oldu. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans tamamladı (1991). Sungurlu ve Hereke liselerinde edebiyat öğretmenliği ve müdürlük yaptı (1966-1974). MEB'nda; Mektupla Öğretim Merkezi, Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu, Planlama-Programlama ve Değerlendirme Dairesi gibi birimlerde; şube müdürlüğü, daire başkan yardımcılığı ve daire başkanlığı görevlerinde bulundu (1974-1978). Bir süre Mektupla Öğretim Okulunda müdürlük ile Açık Yüksek Okulda müdür yardımcılığı ve edebiyat öğretmenliği yaptı (1978-1979). Kültür Bakanlığında Millî Folklor Araştırma Dairesi başkan yardımcılığı ile APK Kurulu daire başkanlığı görevlerinde bulundu (1979-1993). 1993 yılında emekli oldu. Hayrettin İvgin, eğitim, şiir, folklor, halk edebiyatı, deneme, eleştiri, tanıtma, genel kültür, siyaset bilimi gibi konularda eserler verdi. Birçok derginin ve gazetenin kuruluşunda bulundu; yazı işleri müdürlüğü yaptı ve yayın kurullarında görev aldı. Hâlen Ankara'da yayın hayatını sürdüren TÜRKSOY ve Karagöz dergilerin yazı işleri müdürüdür. Azerbaycan'da Türk kültürüne hizmetinden dolayı fahrî doktora verilmiştir. Hayrettin İvgin'in, yayımlanmış 32 kitabı ve 1500'ü aşkın yazısı bulunuyor.

KİMLER YALANCIDIR?

yalancı

Hayrettin İVGİN Yalan, doğruyu söylememek anlamına gelir. Gerçekte olmayan şeylerin, gerçeğe uymayan sözlerin anlatımıdır yalan. “Kizb ü kâr”, “laf u güzaf”, “kîl ü kâl”, “galat”, “palavra”, “buğuz” gibi kelimeler de yalanın eşdeğeridir. Yalan, bütün toplumlarda ve bütün inançlarda hoş karşılanmaz ve de yasaklanmıştır. İslâmiyet’te ve de kültürümüzde yalana, en büyük suç olarak bakılır. Yalancı da tehlikeli bir kişi olarak kabul ... Devamını Oku »

TÜRKÇE YER ADLARI DEĞİŞİKLİĞİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Türkçe Adlar

Hayrettin İVGİN Hiçbir devletin yer adları, tarihten bu yana günümüze intikal etmemiştir. Bir kavim gerek göçlerle, gerekse fetihlerle bir toprağı sahiplenmişse; orayı kendine vatan yapar, adını değiştirir. O topraklara kendi kültürünü, geleneğini, göreneğini, yapısını nakleder. Oradaki yerli halkı kendisine benzetmek ister. Buna günümüz literatüründe “asimilasyon” deniliyor. Asimilasyon kısa sürede olan bir şey değildir. Uzun yılların sonunda dönüşme gerçekleşir. Bu iki ... Devamını Oku »

KAZIM KARABEKİR PAŞA’YI SADECE ERMENİLER SEVMEZ

kazım paşa

Hayrettin İVGİN Kazım Karabekir Paşa, kahraman bir Türk subayıdır. Doğuda Anadolu’da binlerce Türkün, Kürdün ve Müslümanın hayatını kurtarmıştır. Sadece o bölgenin Müslümanlarının hayatlarını değil, topraklarını da Ruslardan ve Ermenilerden kurtarmıştır. 1918 yılında Erzincan ve Erzurum’u Ermenilerden ve Ruslardan geri aldı. Ardından Sarıkamış, Kars ve Gümrü kalelerini ve Karakilise’yi (Karaköse) kurtardı. Rus işgali altında bulunan Doğu Anadolu’daki Türkler, Kürtler ve Müslüman ... Devamını Oku »

GÜNAH İŞLEME ÖZGÜRLÜĞÜ VAR MI? YOK MU?

T

Hayrettin İVGİN Günah kelimesi Farsça kökenlidir. Allah’ın açıkladığı ilâhi kanunlara karşı yapılan bilinçli ihmakârlık veya inkâr, “günah” olarak addedilir. Günah işleyen “günahkâr”dır. İslâm dininde büyük ve küçük günâhlar vardır. Büyük günah (günah-ı kebire) işleyene “fasık” denir. Küçük günaha ise günah-ı sagire denir. Günahta ısrar eden İslâm dinine göre küfre varır. Yani dinden çıkar, kâfir olur. İslâm dininde; günah işlemekten vazgeçmek, ... Devamını Oku »

DİN VE CEMAAT

cemaat

Hayrettin İVGİN Yeryüzünde insan denilen varlığın ortaya çıkışından bu yana, gelmiş-geçmiş bütün toplumlarda, dünyanın içinde bulunduğumuz zamanlarında da din olgusuna rastlanmaktadır. Cami, kilise, kenasa, havra, adına ne denilirse denilsin dinlere ait olgular; tapınak ve ritüelleriyle yaşanmış-yaşanmakta ve toplumları da etkisi altında bulundurmaktadır. Hangi inanç ve din olursa olsun, dünyanın neresinde bulunursa bulunulsun, ortak ve benzeri bir inanış biçimi ve pratiklerden ... Devamını Oku »

“ZAVALLI YENİKLER”

Hayrettin İVGİN Avrupa tarihini biraz okuyanlar; Galyalılar’ın (Keltler’in), Roma’yı 7 ay kuşatıp Romalıları güç durumda düşürdüklerini bilirler. Romalı 80 senatör, Keltlerin Başbuğu Brennus ile uzun pazarlıklar yaparlar ve sonuçta belirlenen ağırlıkta altın verirlerse kuşatmanın kaldırılacağı konusunda anlaşırlar. Gerçekten de Keltler altınları aldıktan sonra Roma’yı kuşatmaktan vazgeçerek, kendi topraklarına dönerler. Devamını Oku »

ANKARA KULÜBÜ VE ÇALIŞMALARI

Hayrettin İVGİN Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle 1932 yılında kurulan ve 81 yıllık köklü tarihiyle Ankara’nın ve hatta Türkiye’nin ilk derneklerinden biri olan Ankara Kulübü; Ankara’nın maddi ve kültürel her türlü mirasını koruyup geliştirmeyi görev bilen, Ankara’nın ve Ankaralıların güncel sorunlarının güncel sorunlarının da yakın takipçisi olma gibi büyük ve önemli bir sorumluluğu yüklenmiştir. Devamını Oku »

ÂŞIK ŞENLİK VE TÜRK DÜNYASI ÂŞIKLAR ŞÖLENİ

Hayrettin İVGİN Ehl-i İslâm olan işitsin bilsin Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana İsterse Uruset ne var ki gelsin Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana Âşık Şenlik, Ardahan’ın Çıldır ilçesinin Suhara köyünde 1850 yılında doğmuştur. Bu yıl ölümünün 100. yılıdır. Yani 1913 yılında Hezu köyünde ölmüştür. Mezarı Suhara (şimdiki adı Yakınsu) köyündedir. Babası Ahmetoğulllarından Molla Kadir’dir. Geçimini çiftçilik, hayvancılık ve ... Devamını Oku »

MECLİSTE YEMİN EDEN POLTİKACILAR

Hayrettin İVGİN Türkçe Sözlük’te “ant” kelimesinin karışlığı aynen şöyle ifade ediliyor: “Tanrı’yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin.” Ayrıca; kendi kendine söz verme anlamına da gelir. Ant içmek; “Bir şeyi yapmaya veya yapmamaya söz vermek, yemin etmek” demektir. İlkokullardaki “öğrenci andı”nı okumak, mahkemelerde hakimin yaptırdığı yemin metni, “asker yemini” metni, TBMM’de Milletvekili Devamını Oku »

“DEMİR AĞLARLA ÖRDÜK ANAYURDU DÖRT BAŞTAN”

Hayrettin İVGİN AKP iktidarının bir tek faydası oldu. Ak-kara, iyi-kötü, kahraman-hain, güzel-çirkin, mert-namert, sağlam-satılık insan, doğru-yalan, dürüst-fırıldak, vatansever-bölücü, millici-uluslararası satın alınmışlar, dindar-din bezirganı, Türk-Türk düşmanı gibi yüzlerce olumlu-olumsuz kişilik ortaya çıkıverdi. Şimdi kimin ne olduğunu, ne olmadığını anlıyor ve biliyoruz. Devamını Oku »